Durasi Event

30 January - 22 Maret 2020


Total Hadiah Senilai

Rp. 20.000.000

Kingdom Posisi Pertama

Uang Tunai

Rp. 5.000.000

Wave Voucher

Rp. 5.000.000

Special Frozen Tallon

[CAO,LIU,SUN] Emperor Cloak


Kingdom Posisi Kedua

Uang Tunai

Rp. 3.000.000

Wave Voucher

Rp. 3.000.000

[CAO,LIU,SUN] Emperor Cloak

Kingdom Posisi Ketiga

Uang Tunai

Rp. 2.000.000

Wave Voucher

Rp. 2.000.000

[CAO,LIU,SUN] Emperor Cloak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Saturday, 21-03-2020

No Nama Kota Point Clan Kingdom
1 Shouchun 1 dragonwarrior Sun jian
2 PengCheng 1 - Sun jian
3 Hefei 1 gigantic Sun jian
4 Lujiang 3 mobilelegends Sun jian
5 Runan 1 qindynasty Sun jian
6 Huaian 1 - Sun jian
7 Shouchun Port 1 batosai Sun jian
8 Ruxu 1 thecebox Sun jian
9 Hefei Port 1 reaction Sun jian
10 Shiting 1 golddragon Sun jian
11 Lujiang Port 1 chimeraants Sun jian
12 Sanjiang 1 tuanmuda Sun jian
13 Runan Port 1 asakura Sun jian
14 Yellow Outpost 1 ichiban Sun jian
15 Dongjun 1 marlboro Liu bei
16 Xiaopei 1 alliance Liu bei
17 Xiapei 3 lollipop Liu bei
18 Qiao 1 gadaotak Liu bei
19 Dongjun Port 1 senju Liu bei
20 Juye 1 azuka Liu bei
21 Xiapei Port 1 liberte Liu bei
22 Suiling 1 caliber Liu bei
23 Huaian Port 1 shinigami Liu bei
24 Ling Bi Port 1 hunter Liu bei
25 Chenliu 3 rebellion Cao cao
26 Puyang 1 risingstar Cao cao
27 Xuchang 1 alexis Cao cao
28 Chenliu Port 1 bakotto Cao cao
29 XiangYi 1 runaways Cao cao
30 Puyang Port 1 slayer Cao cao
31 Dingtao 1 justplay Cao cao
32 Wuyuan 1 - Cao cao
33 Wuyuan Port 1 - Cao cao
34 Ruyin 1 - Cao cao
35 Ruyin Port 1 - Cao cao
36 Zhaoling 1 revenge Cao cao
37 Zhongmou 1 - Cao cao
38 Cheng Yang Port 1 - Cao cao
39 Tiemen Xia Port 1 - Cao cao
Clan Rank Kingdom Rank
Rank Nama Clan Kingdoms Point
1 shudynasty Liu bei 37
2 qindynasty Sun jian 31
3 azuka Liu bei 26
4 caliber Liu bei 25
5 liberte Liu bei 24
6 alexis Cao cao 23
7 rebellion Cao cao 23
8 alliance Liu bei 22
9 batosai Sun jian 21
10 senju Liu bei 21
Rank Kingdoms Point Color
1 Liu bei 487
2 Sun jian 253
3 Cao cao 211