Register

25 Maret - 15 Mei 2021Rp. 20.000.000

Uang Tunai

Rp. 5.000.000

Wave Voucher

Rp. 5.000.000

Thousands Li Red Hare

Serpent God

Vanguard Banner

Uang Tunai

Rp. 3.000.000

Wave Voucher

Rp. 3.000.000

Serpent God

Vanguard Banner

Uang Tunai

Rp. 2.000.000

Wave Voucher

Rp. 2.000.000

Serpent God

Vanguard Banner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Thursday, 06-05-2021

No Nama Kota Point Clan Kingdom
1 Chenliu 1 - -
2 XiangYi 1 - -
3 Puyang 1 - -
4 Dingtao 1 - -
5 Dongjun 1 - -
6 Juye 1 - -
7 Xiaopei 1 - -
8 Xiapei 1 - -
9 Wuyuan 1 - -
10 Suiling 1 - -
11 PengCheng 1 - -
12 Huaian 1 - -
13 Ruxu 1 - -
14 Hefei 1 - -
15 Shiting 1 - -
16 Lujiang 1 - -
17 Sanjiang 1 - -
18 Shouchun 1 - -
19 Zhongmou 1 - -
20 Qiao 2 - -
21 Ruyin 1 - -
22 Runan 1 - -
23 Xuchang 1 - -
24 Zhaoling 1 - -
25 LangYa 1 - -
26 BeiHai 1 - -
27 PengLai 1 - -
28 JiNan 3 - -
29 Donga 1 - -
30 HuLao Pass 2 - -
31 XingYang 1 - -
32 SiShui Pass 1 - -
33 Wan 1 - -
34 GuanDu 1 - -
35 LuYang 1 - -
36 HongNong 1 - -
37 Chenliu Port 1 - -
38 Puyang Port 1 - -
39 Dongjun Port 1 - -
40 Xiapei Port 1 - -
41 Wuyuan Port 1 - -
42 Huaian Port 1 - -
43 Shouchun Port 1 - -
44 Hefei Port 1 - -
45 Lujiang Port 1 - -
46 Ruyin Port 1 - -
47 Runan Port 1 - -
48 Tiemen Xia Port 1 - -
49 Cheng Yang Port 1 - -
50 Ling Bi Port 1 - -
51 Yellow Oupost 1 - -
52 LangYa Port 1 - -
53 BeiHai Port 1 - -
54 JiNan Port 1 - -
55 GuanDu Port 1 - -
56 WanCheng Port 1 - -
57 LuYang Port 1 - -
58 HongNong Port 1 - -
59 XingYang Port 1 - -
Clan Rank Kingdom Rank
Rank Nama Clan Kingdoms Point
1 revenge Sun jian 38
2 resonance Liu bei 30
3 Imperium Cao cao 25
4 batosai Sun jian 22
5 liberte Liu bei 19
6 idol Liu bei 19
7 asakura Sun jian 17
8 fairytale Sun jian 17
9 senju Sun jian 16
10 gadaotak Sun jian 16
Rank Kingdoms Point Color
1 Sun jian 671
2 Liu bei 273
3 Cao cao 193